Word deelnemer

De Driesingel, Lunteren
De Driesingel, Lunteren
Hebt u ook een landgoed dat verblijfsrecreatie biedt? Voldoet uw landgoed bovendien aan de NSW-voorwaarden en is het eigendom van een natuurlijk persoon, een NSW-BV of een stichting (met een duidelijke link naar de particuliere historie)? Dan nodigen we u van harte uit om u aan te sluiten bij de Gastvrije Landgoederen.

Kosten
De Gastvrije Landgoederen zijn een onderdeel van de Federatie Particulier Grondbezit (FPG). U betaalt als lid € 300,- per jaar naast de contributie voor het lidmaatschap van de FPG.
Uw aanbod wordt dan opgenomen op deze website en in het boekje dat ieder voorjaar verschijnt. Dit boekje, met een oplage van 25.000 stuks, wordt o.a. meegezonden met het magazine Heerlijkheid (abonnees en verkoop via AH, Bijenkorf) en verder verspreid via VVV-kantoren en de leden van de Gastvrije Landgoederen. Bovendien geniet u uiteraard alle voordelen van het FPG-lidmaatschap.

Aanmelden
Voor meer informatie over de FPG en het lidmaatschap van de Federatie, klik hier. Bent u al FPG-lid, neem dan contact op met het secretariaat voor uw aanmelding als Gastvrij Landgoed. De Rapportagecommissie zal uw landgoed bezoeken en advies uitbrengen aan het Bestuur, dat over toelating beslist. Na bekrachtiging van uw aanmelding, wordt alle informatie over uw landgoed en de accommodaties toegevoegd aan deze website. Wilt u in het volgende boekje opgenomen worden, dan moet u als Gastvrij Landgoed aangemeld zijn voor 1 december voorafgaand aan het betreffende kalenderjaar.