Contactgegevens Gastvrije Landgoederen

Landgoed Het Jagershuis, Wehl
Landgoed Het Jagershuis, Wehl
Postadres:
Postbus 870
3900 AW Veenendaal

Bezoekadres:
De Klomp 5
6745 WB De Klomp

Tel. 0318 - 578 555
Fax 0318 - 578 558
E-mail secretariaat@gastvrijelandgoederen.nl


Contact met Gastvrije Landgoederen

Bereken het volgende: 7 plus 9.
 

Colofon van deze website

Deze site is ontworpen en gemaakt door Just Schimmelpenninck Websites.

Meeste foto's website Gastvrije Landgoederen: Cuno Eijkelenkamp, Apeldoorn.

Voor vragen of opmerkingen over deze site kunt u contact opnemen met de webredacteur Judith van Broekhoven-Feitsma, e-mail: judith@grondbezit.nl of telefoon 0318-578 563.


Disclaimer

Gebruik van enige informatie verkregen via deze website is voor risico van de gebruiker.

Gastvrije Landgoederen (GL) spant zich in te waarborgen dat de informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin GL als portal fungeert volledig en juist is. GL kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die via deze website gevonden wordt. GL aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

De GL-site bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van de GL liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van GL. GL is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. GL geeft geen garantie, noch aanvaardt zij enige aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of op rechten van derden, kunt u mailen naar: secretariaat@gastvrijelandgoederen.nl.